LuvTruyen.Com

[BH][ĐN Naruto] Tân đế Hoả Quốc (P1)

Ngẫu nhiên

69492

Đang cập nhật

08-11-2022

[BH][ĐN Naruto] Tân đế Hoả Quốc (P1)

6089 lượt thích / 69492 lượt đọc
Đọc văn án để biết thêm chi tiết <3 Bộ truyện được viết để thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân. Văn chương không tốt, logic chết, nv hầu như không có trở ngại, sảng văn vì mọi người phục vụ. +Thể loại: bách hợp, 1xn, chủ thụ, hệ thống... P/S: Np chủ thụ, không đọc có thể next.

5 chương mới nhất truyện [BH][ĐN Naruto] Tân đế Hoả Quốc (P1)